Vzdělávací akce prováděné v rámci OPLZZ - CZ.1.04/1.1.04/60.00399

Název programu: Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Název projektu: Zvyšování kvalifikace zaměstnanců společnosti STAVOPLAST KL spol. s r.o. – prostředek pro posílení konkurenceschopnosti na trhu reg.č. CZ.1.04/1.1.04/60.00399


Odborné vzdělávání

popis aktivity : Společnost STAVOPLAST KL je zástupcem Švýcarské firmy Menzi Muck, výrobce vysoce specializovaných strojů (kráčejících bagrů pro práci ve vodě v nepřístupných terénech) a zajišťuje servis jejich produktů v ČR. Vzhledem k rychlému rozvoji všech technologií, které jsou uplatňovány v nových strojích je proto pro zaměstnance nezbytné zajistit veškerá odborná školení. Školení budou prováděna pracovníky společnosti Menzi Muck. Výuka bude probíhat průběžně v prostorách jak servisního zázemí, tak v prostorách nově zbudovaného školícího centra společnosti.

Školení bude rozděleno do čtyř základních okruhů :
1) Pneumatické řídící systémy
2) Hydraulické systémy
3) Hydraulické mechanizmy a jejich aplikace
4) Návrh, simulace a realizace hydraulických systémů

rozsah : celkem 360 hodin
termín realizace : únor 2011 – listopad 2011
sipka.gif


Odborné jazykové vzdělávání

popis aktivity : Výuky anglického jazyka se zúčastní celkem 15 osob, stejně tak němčiny-jedná se především o mírně nebo slabě pokročilé. Kursy budou probíhat po dobu 8 měsíců, v rozsahu 280 hodin u každého jazyka. Výuka obou jazyků bude probíhat průběžně v prostorách nově vybudovaného školícího centra firmy. Obsahově bude položen důraz na technická, obchodní a konverzační témata s přihlédnutím k problematice, která je hlavní aktivitou žadatela. Pozornost bude věnována i schopnosti číst a rozumět odborným textům z oblasti stavebnictví a strojírenství.
rozsah : německý jazyk 280 hodin, anglický jazyk 280 hodin
termín realizace : únor 2011 – prosinec 2011
sipka.gif


Manažerské vzdělávání

popis aktivity :
Školení obsahuje čtyři základní témata:
- komunikační schopnosti
- řešení konfliktních situací
- neverbální komunikace
- řešení stresových situací.

Účastníci budou integrování do jedné skupiny-na střední management v počtu 8 osob a vyšší management čítající 6 osob. Školení je založeno na interaktivní aktivizační metodě /přednáška, moderovaná diskuse. Součástí seminářů je nácvik potřebných dovedností, hraní rolí i videotrénink s poskytnutím zpětné vazby účastníků a lektora. Bude využito i práce ve skupinách, brainstorming, moderování situací a skupinová tvorba výstupních materiálů.
rozsah : celkem 36 hodin
termín realizace : únor 2011 – duben 2011
sipka.gif

Zpět na předchozí stránku

© 2010 Vzdělávací centrum Stavoplast KL spol. s r.o. e–mail: centrumvzd@stavoplastkl.cz

Program centra vzdělávání

Souhrn akcí pořádaný Centrem vzdělávání Stachy v roce 2011.
sipka.gif

ukázky ze školícího centra