Vzdělávací akce prováděné v rámci OPLZZ - CZ.1.04/1.1.02/23.00645

Název projektu: Zvyšování kvalifikace zaměstnanců společnosti STAVOPLAST KL – prostředek pro posílení konkurenceschopnosti na trhu CZ.1.04/1.1.02/23.00645


Vzdělávání v oblasti informačních technologií
cíl : postupné odstranění počítačové negramotnosti u všech zaměstnanců a podstatné zvýšení znalostí a dovedností jako předpoklad zavádění moderního informačního systému a změn v oblasti řízení a organizace
rozsah : celkem 468 hodin
termín realizace : září 2009 – prosinec 2010
sipka.gif


Jazykové vzdělávání
cíl : zlepšení nedostatečných jazykových znalostí většiny zaměstnanců , zaměření výuky na technická, obchodní a konverzační témata s přihlédnutím k problematice týkající se hlavní aktivity společnosti STAVOPLAST KL spol. s r.o., tj. stavebnictví a strojírenství
rozsah : německý jazyk 450 hodin, anglický jazyk 450 hodin
termín realizace : září 2009 – listopad 2010
sipka.gif


Manažerské vzdělávání
cíl : zlepšení komunikačních a prezentačních schopností a řešení krizových situací zaměstnanců na pozicích vyšších i nižších manažerů. Školení zahrnuje čtyři základní témata : komunikační schopnosti, řešení konfliktních situací, neverbální komunikace a řešení stresových situací.
rozsah : celkem 44 hodin
termín realizace : září 2009 – červen 2010
sipka.gif


Školení informačního systému K2
cíl : zvládnutí informačního systému a jeho komponentů s ohledem na zařazení pracovníků na konkrétních pracovních pozicích ve firmě
rozsah : celkem 250 hodin
termín realizace : březen 2010 – červen 2010
sipka.gif


Kurz rozpočtových kalkulací
cíl : zrychlení, zefektivnění a zkvalitnění rozpočtové práce zaměstnanců u drobných i rozsáhlejších zakázek a developerské činnosti společnosti, zvýšení úspěšnosti ve výběrových řízeních
rozsah : 110 hodin
termín realizace : podzim 2010
sipka.gif


Environmentální vzdělávání
cíl : zlepšení znalostí dopadu pracovních činností zaměstnanců na všech pozicích na životní prostředí, eliminování možných negativních dopadů, zvýšení znalosti legislativy problematiky životního prostředí
rozsah : 120 hodin
termín realizace : červen 2010 – říjen 2010
sipka.gif

Zpět na předchozí stránku

Projekt je financován z Evropského sociálního fondu Projekt je financován z Evropského sociálního fondu

© 2010 Vzdělávací centrum Stavoplast KL spol. s r.o. e–mail: centrumvzd@stavoplastkl.cz

Program centra vzdělávání

Souhrn akcí pořádaný Centrem vzdělávání Stachy v roce 2010.
sipka.gif

ukázky ze školícího centra